Atentie!
Nu folositi pentru completarea formularului browserul Google Chrome!
Folositi Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Opera.

Mijloacele de identificare sunt crotalii, transpondere utilizate la identificarea animalului, specificaţiile tehnice ale cărora sunt aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, gestionate şi eliberate doar de Operatorul Naţional. Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) este o modalitate rapidă și modernă, care oferă posibilitatea achitării în format electronic pentru procurarea mijloacelor de identificare a animalelor.
CUMPĂRĂTOR
Deţinător/Proprietar (numele, prenumele)
Raionul, adresa
Telefon
IDNP/IDNO (cod fiscal)
Tip client
Cod TVA
Cont Bancar
Denumirea Băncii
Cod Bancar
Mijloace de Identificare
Denumirea
Unitate
Cantitatea
Preț unitate
Preț total
Crotalii Bovine
buc.
15.50
0.00
Crotalii Porcine
buc.
1.80
0.00
Crotalii Ovine
buc.
2.60
0.00
Crotalii Caprine
buc.
1.90
0.00
Micro-Chip pentru cabaline(roșu)
buc.
30.00
0.00
Ace de schimb pentru clești
buc.
21.00
0.00
Clește de aplicare crotalii
buc.
221.00
0.00
0.00
Suma total