Efectivul de animale toate categoriile
Efectivul de animale gospodăriile populaţiei
Efectivul de animale întreprinderile agricole