Date înregistrate în SIA SITA
Obligaţiile deţinătorilor
Documente primare utile deţinătorilor de animale
Mijloacele de identificare
Aplicarea corectă a mijloacelor de identificare
MANUALE utilizatorii BD SITA
Prestarea serviciilor, prețul serviciilor
Preţul mijloacelor de identificare
Expedierea cererilor către OT a Î.S. „CIA”
Subvenţii
Despăgubiri
Verificarea crotaliilor