SITA: Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor (SITA): În Republica Moldova, începînd cu luna octombrie anul 2007, s-a implementat Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor (SITA), cu scopul principal de securitate alimentară a țării și asigurarea consumatorului cu produse de origine animală salubre.

SITA reprezintă unul din sub-sistemele de bază ca parte integrantă a procesului trasabilității produselor de origine animală. SITA este complexul de elemente și proceduri, care permit identificarea și înregistrarea animalelor și exploatațiilor asigurînd respectarea principiului trasabilității. Toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și descendenții obținuți prin încrucișarea acestora, toate exploatațiile(gospodăriile) în care se întrețin sau se manipulează aceste animale, fie fermă, stînă, tîrg, abator, vor fi identificate și înregistrate în Baza de Date a SITA, ce constituie Registrul de Stat al Animalelor.