Ce este SITA?
Ce reprezintă trasabilitatea?
Care sunt obiectivele SITA?
Ce reprezintă mijloacele de identificare?
De unde se pot ridica mijloacele de identificare?
Cum are loc identificarea animalelor?
Care este termenul de identificare a animalelor?
Ce reprezintă mişcarea animalelor?
Ce fac cînd cumpăr animale?
Care este modalitatea de transport al animalelor?
Ce se subînţelege prin evenimentele cu animale?
Ce se întreprinde la apariţia unor evenimente cu animale?
De ce primesc scrisori recomandate?
Ce constituie registrul exploataţiei?