În Republica Moldova a fost implementat Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor (SITA) cu acoperire națională. Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor a demarat în luna octombrie a anului 2007, conform p.30 al Planului de Acțiuni UE - Republica Moldova în vigoare din 22 februarie 2005.

SITA reprezintă unul din subsistemele de bază ca parte integrantă a procesului trasabilității produselor de origine animală.

SITA este complexul de elemente și proceduri, care permit identificarea și înregistrarea animalelor și exploatațiilor asigurînd respectarea principiului trasabilității.

Toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și a descendenților obținuți prin încrucișarea acestora, toate exploatațiile(gospodăriile) în care se întrețin sau se manipulează aceste animale, fie fermă, stînă, tîrg, abator, vor fi identificate și înregistrate în Baza de Date a SITA, ce constituie Registrul de Stat al Animalelor.

Scopul principal al SITA este securitatea alimentară a țării și asigurarea consumatorului cu produse de origine animală salubre.

Pentru atingerea acestui scop, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța produselor de Origine Animală a elaborat cadrul legislativ de resort: Legea nr.231-XVI din 20.07.06 privind identificarea și înregistrarea animalelor și Regulamentul privind procedurile și documentele aferente Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 507 din 18.07.2012.